Mincookies

Krystalguide– til Krystalgrids – Krystalgitter - KrystalMandalaer

Krystalguide– til Krystalgrids – Krystalgitter - KrystalMandalaer

Krystalgrids er en fantastisk og kraftfuld metode til sætte energien til manifestationer, healende ritualer og ceremonier. Du kan også skabe krystalgrids, der styrker energien i dit hjem, dit sacred space og på dit alter. Faktisk er der ingen grænser for hvor, til hvad eller hvem, du kan lave Krystalgrids.

Dog er der nogle gennerelle regler for hvordan du designer, aktiverer og ikke mindst de-aktiverer dit grid, som du med fordel kan følge. Apropos regler, så skal du vide, at der i hver tradition er forskellige regler og praksisser. Nogle traditioners regler er meget mere komplekse end andre.

Derfor er denne del af Krystalguiden blot en introduktion, hvor du får en basis-viden, så du også kan starte med skabe stærke og smukke krystalgrids.

Men før vi hopper ud i det, skal vi lige have det praktiske på plads.

Hvad er et Krystalgrid?

Et Krystalgrid, eller krystalgitter, er teknisk set en nøje udvalgt samling af krystaller, der placeres i en geometrisk struktur, et symbolsk mønster, som skaber et kraftfuldt energifelt. Energifeltet og energispredningen vil have forskellige formål, alt efter hvordan det designes og hvilke krystaller der anvendes – såvel som størrelsen og placeringen.

Et krystalgrid fungerer altså som et energicenter, eller en energistation, der centrerer, fokuserer og spreder sin energi, som er bestemt af formen, indholdet og intentionen med det.

Hvorfor lave et krystalgrid?

… Fordi et grid er en de mest kraftfulde og effektive metoder til at skabe, skifte eller sætte energi med. Her arbejder du nemlig både med krystallernes egenskaber, geometri og den synergi der skabes mellem dem. Det betyder at energiflowet er yderst effektivt, markant anderledes og enormt kraftfuldt at arbejde med.

Ja, det kan være utrolig stærkt og magisk at arbejde med grids.

Hvad skal du bruge til at lave et Krystalgrid?

Et formål.

Dit formål, eller din intention, med hvad du gerne vil opnå med dit krystalgrid, er faktisk det vigtigste. Dét er med til at bestemme hvilke typer krystaller, størrelsen og strukturen dit grid skal have. Derudover skal du bruge en generator-krystal, en krystalstav (gerne dobbeltermineret) og de krystaller, der ellers skal skabe energi i dit grid.

That’s it.

Sådan designer du et krystalgrid

Når din intention med dit krystalgrid er klart, samler du de krystaller, der matcher og passer til den energi, som understøtter din intention. Du kan også bruge krystaller og sten, der har aspekter eller ligende egenskaber, der kan biddrage til kraften og energien i dit grid. I et kærligheds-krystalgrid kunne det eksempelvis være at inddrage nogle skønne grønne Aventurin (for lykke) sammen med Rosakvarts (den universelle kærlighed) og Bjergkrystal (til at forstærke energien). Du kan sagtens mixe dem intuitivt, så længe du kender krystallernes kraft, deres egenskaber og funktion. Er du helt nybegynder, så kan du starte med at mixe krystaller, der tilhører samme chakra. Det er en fin måde at starte på, til du er klar til at avancere.

Før du placerer generator-krystallen, kan du overveje hvilken energispredning, du ønsker dit krystalgrid skal have.

Den udadvendte energispredning

– er et ’åbent’ grid, der er perfekt til energispredning i hjemmet, Sacred Spaces og manifestations ritualer. Derudover fungerer den udadvendte energi også bedst til energiritualer og ceremonier, så som cacaoceremonier, hvor der er flere deltagere tilstede omkring gridet. Her vender nemlig eventuelle krystal-’points’ ud fra generatorkrystallen, ud mod deltagerne, og der er ingen ’lukninger’, så som en cirkel, omkring krystalgridet.

Den indadvendte energispredning

– er et ’lukket’ grid, som er perfekt til personlige healings-grids, manifestationer og ritualer, hvor gridet bruges til at tiltrække og ’fastholde’ energien. Denne type grid kan også fungere som en energi-spaceholder i ritualer, da det har en utrolig centreret og fokuseret kraft. Disse krystalgrids har ofte en ’kant’, der afgrænser og lukker det, som en cirkel af krystaller omkring sig. Her vil eventuelle ’points’ vende fra ’kanten’ mod generatorkrystallen i midten.

Generator-krystallen er dit krystalgrids centrum, som transmitterer energien og kraften fra det fysiske niveau til universets Source-energy – og omvendt. Derfor er det oplagt at bruge en klar Kvarts, der både åbner og forstærker energierne. Men du kan sagtens bruge andre krystaller, så længe de har samme multisiddet gernerator-form (se evt. under krystallers form her i krystalguiden). Generatorkrystallen skal helst placeres i midten af dit gridt, men formen du skaber, omkring generatoren, kan du sagtens eksperimentere med.

Derfor er der her en lille guide til basisformernes betydning, som kan lade dig inspirere af:

Cirkel: helhed, beskyttelse, enhed, integration, afgrænsning, centrering, uendelighed, forening (oplagt til indadvendt energispredning)

Trekant: en treenig kraft-forbindelse, skabelse, stabilitet, styrker. Med en vinkel opad anvendes en maskulin, ild og luft energi. Men vinkel nedad er det en feminin, jord og vand energi, du arbejder med.

Spiral: energiflow, tiltrækning (indadvendt), afgivelse (udadvendt), energisynergi, livskraft, høj vibrationelle tilstande og bevidstheder

Pentagon (5-sidet polygon): elementerne, stabilitet, beskyttelse, renselse, helhed, forening (kan være åbent eller lukket)

Pentagram (den femtakket stjerneform): energitiltrækning, åbenhed, beskyttelse, elementerne – vand, ild, jord, luft og ånd (perfekt til udadvendt energispredning)

Heksagram (sekstakket stjerneform): magisk, opløftende, meditation, afbalancerende, forening, kontakt og forbindelse (perfekt til udadvendt energispredning)

Igen, denne liste er blot ment som inspiration – eksperimenter og følg gerne din intuition, når det kommer til formen og størrelsen på dit grid.

Jeg vil også senere komme nærmere ind på hvor dan du kan avancere med hellig geometri her i Krystalguiden.

Men nu skal vi (endelig) i gang med at placere krystallerne.

… lad os så komme i gang!

Når du har styr på intentionen, indholdet og formen, skal krystallerne placeres (jo, vi kan sagtens diskutere hvorvidt det skal være i denne rækkefølge, men det er min erfaring at det absolut er den mest effektive).

Generator-krystallen er den første krystal, der skal placeres i midten af dit krystalgrid.

Herefter starter du med at placere dine krystaller, uanset form, over generatorkrystallen – altså som kl. 12 på et ur, og arbejder dig rundt om generatorkrystallen med urets retning. Vi arbejder altid i urets retning, uanset om du lægger ganske få krystaller i en omgang, eller om du ’kører’ flere omgange, hvor du arbejder dig i lag indefra generatoren og udad. Ja, det kan blive rigtig mange runder, men denne rotations-metode er en vigtig del af den begyndende forenings – og aktiveringscyklus.

Sådan fortsætter du med at lægge dine krystaller til dit krystalgrid føles hel, færdigt og komplet – hvilket du ofte vil mærke helt intutivt.

Vil du vide mere om energispredning og krystallernes form, skal du se længere oppe i Krystalguiden.

Tip!

Følg altid urets retning, når du lægger dit krystalgrid – hold symmetri og ligevægt mellem krystallerne, så undgår du rod og mudder i energierne.

Sådan aktiverer du dit krystalgrid

Når du har lagt alle krystallerne, og dit krystalgrid føles færdigt, skal det aktiveres. Aktiveringen er utrolig vigtig, da det er her du forener din intention (manifestation, healing, positiv bekræftelse) med krystalenergierne i gridet. Derfor er det oplagt at bruge en dobbeltermineret Kvarts-stav eller en spids healerstav (også helst i Kvarts). Staven fungerer nemlig som en energi-forbinder, en energikanal, der går begge veje mellem dig og hver krystal.

Start ved generator-krystallen – spids mod spids med din krystalstav, og fortæl den din intention (højlydt eller visualiser det i dit indre). Herefter fører du krystalstaven til den første krystal du lagde, og gentager intentionen. Så fører du staven tilbage til generatoren, og derefter til den næste krystal, som du lagde, og gentager intentionen igen. Ja, sådan fører du staven fra generatoren til alle krystallerne i dit grid, og tilbage igen.

Stadig med urets retning.

Når du har forbundet din intention med alle krystallerne, hæver du din stav op over gridet, med en spids ned mod gridet, så den anden spids peger opdad mod universet. Her laver du enten 3,6 eller 9 cirkler med staven over krystalgridet (de tre berømte og spirituelle tal, der omhandler energi, frekvens og vibration).

Nu er dit krystalgrid aktiveret.

Så vær med ét med energien. Mærk og nyd den.

(Personligt bruger jeg også gerne røgelse og en klangskål med en høj frekvens (tone) under aktiveringen. Det giver en mere sanselig og kraftfuld, næsten transcenderende, oplevelse. Så tilføj gerne andre metoder til din aktivering, så længe du har disse grundlæggende principper og praksisser på plads)

Og husk at drikke vand når du er færdig med aktiveringen!

Tro mig, din fysiske krop har brug for det.

I dit krystalgrids aktive periode kan også du altid vende tilbage til aktiveringsprocessen, hvis du føler at energiforbindelsen til dit krystalgrid mister lidt af sin kraft.

OBS!

Brug altid energirensede krystaller og sten i dit grid.

Anvend også kun ægte og naturlige krystaller – ingen indfarvede eller falske krystaller! Det er sådan du sikrer det rene og klare energiflow i dit krystalgrid.

Sådan de-aktiverer du dit krystalgrid

Se, deaktivering af krystalgrids er nok den mest oversete og undervurderede del af hele processen. Et krystalgrids liv er som en cyklus med en start, en aktiv periode og en afslutning. Hvor lang tid dit grid er aktivt, afhænger af hvad du vil bruge det til – lige fra en kort meditationssession til et års-energi-grid.

Afslutningen handler om at ’lukke’ ned for energien, når gridet har udført sin del af formålet med den intention du har sat for det.

En vigtig del af afslutningen er taknemmelighed - at takke energierne og krystallerne for deres service, og give slip på jeres forbindelse.

Rent praktisk lukker du for dit grid ved gå modsat urets retning, og starte med den sidste sten eller krystal som du lagde. Sådan arbejder du dig tilbage, til der kun er generatorkrystallen tilbage. Dén må du gerne give lidt ekstra kærlig fokus og taknemlighed, da den har været bindeleddet for dit hele grid. Mærk godt efter hvornår den ’slipper’, først her kan du fjerne den.

Når jeg har deaktiveret et af mine krystalgrids, energirenser jeg også gerne spacet efterfølgende med Palo Santo-røgelse. Det er sådan en fin og effektiv måde at harmonisere energien i rummet på, efter gridet er lukket ned.

Hvornår skal du lave dit Krystalgrid?

Du kan altid lave krystalgrids.

Der er ingen begrænsninger, så længe du kender dine krystaller, deres funktion og egenskaber.

Dog er der en fordel i at følge månens cyklus, hvor du enten laver dit grid under Nymåne eller Fuldmåne. Her trækker du nemlig allerede på det naturlige energiflow, der især under Fuldmånen, giver ekstra kraft til dit krystalgrid-ritual.

Advanced og next level Krystalgrids

Selvom denne del om krystalgrids i Krystalguiden er en introduktion, vil jeg dog nævne, at du kan avancere dine grids ved at inkludere flere ’lag’.

Det kunne være at arbejde med og inkludere former i Hellig Geometri, dit fødehoroskop, nummeroskop, månefaser, energisymbolik, chakrasystemet og dimensionsforbindelser.

Ja, denne del er langt mere avanceret og kompliceret. Derfor anbefaler jeg ikke nybegyndere at kaste sig ud i det, med mindre der er erfaren og indviet krystalhealer med i processen.

Krystalguidens efternote om krystalgrids

Jeg er blevet kontaktet af rigtig mange, der gerne vil have en krystalguide til sammensætningen af krystaller i forskellige typer af grids. Det forstår jeg godt. Så det kan være, at jeg laver en visuel guide, eller tilføjer mere til denne del af krystalguiden senere. Men for nu, så brug endelig de krystaller du allerede kender og arbejder med, såvel som gridformer, du føler dig mest tryg ved.

Krystalguiden opdateres løbende.

Har du et spørgsmål eller vil du vide mere om krystaller, sten eller Energiarmbånd?

Skal udfyldes!
Skal udfyldes!

Anna Nordica - Midgårdsvej 1 - 8881 Thorsø - Cvr.: 35623043

betalingskort

mobilepay

Salgsbetingelser | Cookiepolitik | Privatlivspolitik | Kontakt Anna Nordica

 

Alle informationer givet om krystaller, ædelsten, Energiarmbånd og Energiarbejde,
herunder lignende produkter, der kategoriseres med termen 'Energi-xxx'™
henviser alle til alternative, spirituelle, personlige og/eller religiøse praksisser og overbevisninger.
Alle informationer, vejledninger m.m. der gives og følges, er på eget ansvar.
Dette hverken skal, kan eller må erstatte terapeutisk,
psykologisk eller lægelig hjælp. Så skulle juraen vist vøre på plads.

 

© Copyright og ophavsret - tekst og billeder må ikke kopieres!

Alle billeder og tekster skrevet af Anna Nordica er originale og må ikke kopieres.

Hvis du kopierer tekst og/eller billeder uden Anna Nordicas tilladelse eller kreditering,
vil du først modtage en advarsel, hvor efter du har 24 timer til at fjerne det kopierede.
Hvis dette mod forventning ikke sker, vil modtager du en faktura for teksten
og/eller billederne og en hilsen fra min advokat.

Anna Nordica støttermiljøvenlig pakning    Webshopmærket - logo